facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

Lista stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Wydział Artystyczny

  1. Joanna Hetman
  2. xxx

 

Wydział Filologiczny

  1. Gaweł Janik
  2. Konrad Kołakowski

 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Konferencja naukowa pt. „Wielowymiarowość stosunków międzynarodowych…”

miejsce konferencji: 
Katowice

11 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wielowymiarowość stosunków międzynarodowych. Współpraca i rywalizacja w przestrzeni międzynarodowej na przykładzie sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”, która adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów.

Spotkanie będzie miało na celu:

Data konferencji: 
11 Kwiecień 2017 10:00 - 18:00

Konferencja pt. „Design i new art w przestrzeni publicznej”

Od 15 do 17 maja 2017 roku odbywać się będzie konferencja internetowa pt. „Design i new art w przestrzeni publicznej”.

Konferencja pt. „Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie”

miejsce konferencji: 
konferencja internetowa

Od 17 do 19 kwietnia 2017 roku odbywać się będzie konferencja internetowa pt. „Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie”.

Data konferencji: 
17 Kwiecień 2017 10:00 - 19 Kwiecień 2017 16:00

Konferencja pt. „Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie”

Od 17 do 19 kwietnia 2017 roku odbywać się będzie konferencja internetowa pt. „Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie”.

Konferencja naukowa pt. „Filmowe psycho-tropy”

url do własnej strony konferencji: 
http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy
miejsce konferencji: 
Katowice

Od 26 do 27 kwietnia 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe psycho-tropy”. Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem „Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce”. Wydarzenie adresowane jest do badaczy filmu i ich percepcji (psychologów, pedagogów, filmoznawców, kulturoznawców i przedstawicieli dziedzin pokrewnych), a także osób wykorzystujących film w edukacji i profilaktyce, nauczycieli, wykładowców i edukatorów.

Data konferencji: 
26 Kwiecień 2017 10:00 - 27 Kwiecień 2017 16:00

Konferencja „Dojrzałość: kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna”

miejsce konferencji: 
Bydgoszcz

22 maja 2017 roku w Bydgoszczy odbędzie się organizowana przez Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie, konferencja pt. „Dojrzałość:  kontekst celów, zadań i działań edukacyjno-wychowawczych. Perspektywa temporalna”.

Data konferencji: 
22 Maj 2017 09:00 - 16:00

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”

miejsce konferencji: 
Katowice

23 maja 2017 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, której organizatorami są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką.

Wydarzenie ma rozpocząć cykl spotkań, na których poddane dyskusji zostaną współczesne problemy związane z recepcją treści rozproszonych w środowisku cyfrowym.

Data konferencji: 
23 Maj 2017 09:00 - 15:00

Konferencja pt. „Pytania o inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

miejsce konferencji: 
Cieszyn

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej we współpracy z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakładem Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji organizują adresowaną do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych III edycję międzynarodowej konferencji naukowej „Pytania o inność — Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”, która odbędzie się 21 lutego 2017 r. w  Cieszynie.

Data konferencji: 
21 Luty 2017 09:00 - 16:00

II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”

miejsce konferencji: 
Katowice

17 stycznia 2017 r. o 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”, która jest adresowana do kadry kierującej jednostkami publicznymi i samorządowymi. W programie wydarzenia znajdą się wystąpienia ekspertów, m.in.

Data konferencji: 
17 Styczeń 2017 10:00 - 14:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.