facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Polecamy

Grafika: Wiele wyborów - jeden uniwersytet

Po maturze na UŚ! Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

Uniwersytet Śląski to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, realizująca ideę uczenia się przez całe życie i dążąca do innowacyjnego, interdyscyplinarnego kształcenia ukierunkowanego na potrzeby studentów.

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w działających na uczelni licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich. To możliwość brania udziału w ciekawych konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych, festiwalach, koncertach, spotkaniach autorskich, akcjach charytatywnych czy wyjazdach w ramach programów MOST i Erasmus+. Wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna pozwoli na rozwijanie zainteresowań badawczych ze wszystkich dyscyplin.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.