facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polecamy

Zdjęcie: długopis w dłoni

Otwarte Spotkania Dydaktyczne: warsztaty dla wykładowców, doktorantów i studentów

Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej to cel przyświecający organizowanym od 2016 roku Otwartym Spotkaniom Dydaktycznym. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszani są pracownicy akademiccy, doktoranci i studenci, wiążący swoją przyszłość z edukacją. Spotkania dydaktyczne to inicjatywa realizowana przez Uniwersytet Otwarty UŚ (dawniej Centrum Kształcenia Ustawicznego).

W tegorocznej edycji przewidziano trzy rodzaje działań skierowanych do poszczególnych grup odbiorców: wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, doktorantów oraz studentów Bloku Kształcenia Nauczycielskiego. Aktualnie dla pracowników naukowo-dydaktycznych przygotowane zostały warsztaty z zakresu doskonalenia form kształcenia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.