facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polecamy

Logo programu Inkubator Innowacyjności+

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Inkubator Innowacyjności+ to program, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Realizatorem programu jest konsorcjum w składzie Uniwersytet Śląski w Katowicach, spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu mogą się ubiegać: pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.