facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

interdyscyplinarne

Badanie zanieczyszczeń stałych występujących w brykietach z węgla drzewnego i węglu drzewnym do grilla

Mgr Zbigniew Jelonek, jeden z czterech doktorantów wdrożeniowych na Uniwersytecie Śląskim, zajmuje się opracowaniem wzorców porównawczych, które służyć będą do analizy zanieczyszczeń występujących w węglu drzewnym i brykietach stosowanych w paleniskach grillowych. Jego celem jest również identyfikacja szkodliwych związków powstałych w wyniku spalania tych paliw stałych. Funkcję opiekuna naukowego doktoratu pełni dr hab. Monika Fabiańska z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii UŚ.

Nowe metody identyfikacji szkodliwych dodatków w materiałach opałowych

Mgr Wojciech Szulik, kierownik Zespołu ds. Wdrożeń i Rozwoju Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju, przygotowuje doktorat wdrożeniowy na Uniwersytecie Śląskim. Celem prowadzonych przez niego badań jest opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji domieszek i dodatków w materiałach opałowych oraz odpadach powstałych w wyniku ich spalania. Tematyka jest kompleksową odpowiedzią na wzrost świadomości społecznej oraz wymagań w zakresie niskiej emisji dotyczących urządzeń grzewczych, nośników energii, metod kontroli i monitoringu emisji pyłowo-gazowych.

Ekologiczne paliwo do kotłów na pellet

Mgr Adam Nocoń w ramach przygotowywanego na Uniwersytecie Śląskim doktoratu wdrożeniowego prowadzi badania nad ekologiczną mieszanką pelletu przeznaczoną jako paliwo do automatycznych kotłów centralnego ogrzewania. Mieszanka ta ma charakteryzować się wysoką wydajnością energetyczną i niskim stężeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki badaniom nie tylko otrzymamy bardziej przyjazne środowisku paliwo, lecz również przedłużymy żywotność urządzeń służących do jego spalania, spełniając tym samym dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie tzw. ekoprojektu.

Konferencja pt. „Konstrukcje Nowej Polski. Projektowanie, budowanie, obrazowanie”

miejsce konferencji: 
Warszawa

W sobotę 10 listopada 2018 roku na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39) odbędzie się ogólnopolska sesja naukowa pt. „Konstrukcje Nowej Polski. Projektowanie, budowanie, obrazowanie”.

Data konferencji: 
10 Listopad 2018 09:00 - 16:00

Konferencja „»W trosce o innych« – interdyscyplinarny charakter pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”

miejsce konferencji: 
Opole

24 kwietnia 2018 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów „»W trosce o innych« – interdyscyplinarny charakter pedagogiki społecznej i pracy socjalnej”, której celem jest wskazanie wspólnych obszarów działania pedagogów i pracowników socjalnych oraz stanowisk i koncepcji o charakterze interdyscyplinarnym, które wyjaśniają istniejące problemy społeczne, zarówno te o zasięgu lokalnym, krajowym, jak i globalnym.

Data konferencji: 
24 Kwiecień 2018 09:00 - 16:00

Badania nad śląską kinematografią

Grafika prezentująca kamerę filmową

Filmy o tematyce śląskiej zwykle kojarzą się z Kazimierzem Kutzem. Nic w tym dziwnego, ponieważ to za sprawą takich dzieł, jak Sól ziemi czarnej (1963), Perła w koronie (1971), Paciorki jednego różańca (1979) temat Śląska przebił się do polskiego kina, wprowadzając do niego obrazy regionu i małej ojczyzny. Śląski tryptyk miał ogromne znaczenie w kształtowaniu się górnośląskiego imaginarium.

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ)

url do własnej strony konferencji: 
https://pg.edu.pl/iakos/
miejsce konferencji: 
Gdańsk

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ) odbędzie się już po raz trzeci na Politechnice Gdańskiej od 13 do 15 kwietnia 2018 r. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

III IAKOŚ jest wydarzeniem dającym możliwość poszerzenia swoich horyzontów o inne dziedziny nauki w zakresie ochrony środowiska. 

Data konferencji: 
13 Kwiecień 2018 09:00 - 15 Kwiecień 2018 15:00

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

23 i 24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tej edycji będzie „Reportaż w świecie – światowość reportażu”.

Data konferencji: 
23 Maj 2017 09:00 - 24 Maj 2017 16:00

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.