facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś wiceprzewodniczącym RGNiSW

prof. Wiesław Banyś

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Wybory władz odbyły się 11 stycznia 2018 roku podczas pierwszego w dwunastej kadencji posiedzenia plenarnego.

Rada jest organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego, uczestniczącym w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej. W jej skład wchodzą nauczyciele akademiccy, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, reprezentanci instytutów badawczych, a także studenci, doktoranci i przedstawiciele pracodawców.

Przewodniczący wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady bezwzględną większością głosów. W obecnej kadencji funkcję tę pełnić będzie prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego – członek zarządu European University Association (stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów), przewodniczący KRASP (w latach 2012–2016) oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego (w latach 2008–2016). 

Członkiem prezydium Rady jako przedstawiciel studentów wybrany został Mateusz Witek – student historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Samorządu Studenckiego UŚ w latach 2014–2016.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.