facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Ogłoszenia

 

Archiwum

Ogłoszenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do udziału w negocjacjach ceny zakupu nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego procesu wydawniczego gier, rodzajach wsparcia wydawniczego oraz o self-publishingu w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego samodoskonalenia się zawodowego w zakresie związanym z tworzeniem gier w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na przeprowadzenie wykładu dotyczącego procesu wydawniczego gier, rodzajach wsparcia wydawniczego oraz o self-publishingu w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”
- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza drugi pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy- Prawo zmówień publicznych p.n.: na pełnienie funkcji specjalist, JURY w konkursie LAG ARENA na stworzenie gry przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu Festival of Art and Independent Games” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza zaproszenie do negocjacji na kupno nieruchomości usytuowanej w Katowicach- Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów

Uniwersytet Śląski wynajmie powierzchnię przeznaczoną na ekspozycję nośnika reklamy wielkoformatowej o wym. 5,40x7,60m, zlokalizowaną przed wejściem do budynku Centru Dydaktyczno - Naukowego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Osoba do kontaktu: Daniel Młodzik: 502-622-749

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert  na wynajem pomieszczenia klubu studenckiego z funkcją bufetu zlokalizowanego w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Możliwość wynajęcia miejsca w pokojach nowo oddanego niewielkiego 'domu studenckiego' położonego w obrębie budynku przy ul. Teatralnej 17B w Katowicach

Nabór wniosków do programów TEAM, HOMING PLUS, POMOST i KOLUMB

English Language Centre – kursy j. angielskiego

Pokoje gościnne i ośrodki wypoczynkowe Uniwersytetu Śląskiego

Pomieszczenia do wynajęcia

Studia polskie dla cudzoziemców / Polish Studies for foreigners

Sprzedaż gadżetów uniwersyteckich

 

Praca


Oferty pracy i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski


Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.