facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Ogłoszenia

 
Archiwum

Ogłoszenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 1

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach - Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów

Unieważnienie konkursu na wybór partnera

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynator administracyjno-finansowy do obsługi projektu europejskiego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko koordynator administracyjno-finansowy do obsługi projektu europejskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert  na wynajem pomieszczenia klubu studenckiego z funkcją bufetu zlokalizowanego w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny trzeci konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny drugi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert, na wynajem pomieszczenia bufetu zlokalizowanego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(projekt umowy)

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs ofert na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Roździeńskiego 14

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Żytniej

Możliwość wynajęcia miejsca w pokojach nowo oddanego niewielkiego 'domu studenckiego' położonego w obrębie budynku przy ul. Teatralnej 17B w Katowicach

Nabór wniosków do programów TEAM, HOMING PLUS, POMOST i KOLUMB

English Language Centre – kursy j. angielskiego

Pokoje gościnne i ośrodki wypoczynkowe Uniwersytetu Śląskiego

Pomieszczenia do wynajęcia

Programy międzynarodowe - terminy składania wniosków

Studia polskie dla cudzoziemców / Polish Studies for foreigners

Sprzedaż gadżetów uniwersyteckich

 

Praca


Oferty pracy i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski


Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

 

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.