facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

KWATEROWANIE STUDENTÓW W AKADEMIKACH

Uprzejmie informujemy, że został już ustalony harmonogram kwaterowania studentów w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego na rok akad. 2002/2003. Listy osób, którym przyznano miejsce z puli dziekańskiej powinny być wywieszone na tablicach ogłoszeń wszystkich dziekanatów i domów studenckich do 18 września. Natomiast decyzje w sprawie przyznania miejsc z puli rektorskiej będą znane 27 września (bieżące informacje w Dziale Spraw Studenckich). Uwaga: ważność skierowań z puli dziekańskiej upływa 10 października!

LITERACKA NAGRODA SOLIDARNOŚCI DLA STEFANA SZYMUTKI

okładka nagrodzonej książki W czwartek 12 września po raz dziesiąty zostały wręczone Literackie Nagrody Solidarności. Tym razem organizatorzy - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" oraz katowicki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przyznali dwie nagrody. W dziedzinie dokumentu eseistycznego nagrodzono Stefana Szymutkę za Nagrobek ciotki Cili. W dziedzinie literatury pięknej uhonorowano Włodzimierza Paźniewskiego za Europę po deszczu. Uroczystość wręczenia nagród, połączona ze spotkaniem z laureatami, odbyła się w katowickim Centrum u Michalika (przy al. Korfantego 10).

STYPENDIUM W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest koordynatorem spraw związanych z przyznaniem rocznego stypendium NATO Manfred Wörner Fellowship (w wysokości 20 000 EUR) dla indywidualnych naukowców lub grup badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa na świecie.

STYPENDIA NATO - KONKURS

Krajowa Administracja Programu Stypendialnego NATO (utworzona w Ośrodku Przekazu Informacji - OPI) ogłosiła z dniem 1 sierpnia 2002 roku VI konkurs o naukowe stypendia NATO.

REKTORZY W MINISTERSTWIE EDUKACJI

Doroczne spotkanie rektorów uczelni polskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu odbędzie się w środę 18 września w gmachu MENiS. Władze ministerialne i akademickie - w tym również JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek - obradować będą, jak co roku o tej porze, na temat aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym.

JEDYNKA DLA STUDENTA

W Domach Studenta Uniwersytetu Śląskiego będzie więcej niż dotychczas pokoi jednoosobowych. Taką decyzję podjęły władze uczelni wobec akademików w Katowicach Ligocie i na osiedlu Paderewskiego, biorąc pod uwagę potrzeby ich mieszkańców oraz możliwości lokalowe (wynikające z malejącego ostatnimi laty zainteresowania miejscami w uniwersyteckich DS-ach).

SZKOLNE WYKŁADY Z FIZYKI

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem realizowanych na zamówienia szkół (od podstawowych do średnich) wykładów z fizyki połączonych z pokazami, które odbywać się będą w gmachu Instytutu Fizyki w każdą środę od początku października do końca roku szkolnego.

KATOWICE - REGIONALNE CENTRUM GOSPODARCZE

okładka albumu Staraniem Urzędu Miasta Katowice i Agencji Usługowo-Handlowej Awizo Feniks ukazał się album Katowice - Regionalne Centrum Gospodarcze. Ambicją wydawcy i pomysłodawców publikacji było uchwycenie procesu przemian zachodzących w Katowicach, które z niekwestionowanej stolicy przemysłu ciężkiego przeistaczają się na naszych oczach w niemniej potężne centrum administracji, nauki i biznesu. W publikacji nie mogło więc zabraknąć prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - między innymi ze względu na badania stosowane oraz usługi badawcze dla potrzeb gospodarki, szczególnie rozwinięte na wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Techniki, Nauk o Ziemi oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Nasza uczelnia jest także realizatorem wielu projektów naukowo-badawczych, obejmujących problematykę z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.

INFORMATOR O STYPENDIACH NAUKOWYCH ZA GRANICĄ

Na stronach internetowych Zespołu Programów Międzynarodowych i Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego jest już dostępny Informator o stypendiach naukowych za granicą - użyteczny zbiór wiadomości o potencjalnych źródłach i możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych. Przewodnik adresowany jest do wszystkich członków społeczności akademickiej, bez względu na wiek i status naukowy, zainteresowanych studiami podstawowymi, doktoranckimi, podyplomowymi oraz krótko- i długoterminowymi stażami naukowymi za granicą.

GRAFIKA EUGENIUSZA DELEKTY

Profesor Eugeniusz Delekta Wystawa prac plastycznych Eugeniusza Delekty: Grafika 1999-2002 została uroczyście otwarta w poniedziałek 9 września w gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach (przy alei W. Korfantego 3). Prof. Delekta jest Dziekanem Wydziału Artystycznego Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

PRZEDSTAWIENIE BRYTYJSKICH FIZYKÓW

logo Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na przedstawienie: Musical Squares, prezentowane przez zespół znanych popularyzatorów fizyki z Wielkiej Brytanii. Wykład prowadzony jest w języku angielskim i adresowany do wszystkich zainteresowanych fizyką. Powtórzony dwukrotnie pokaz odbędzie się w czwartek 26 września (początek o godzinie 10.00 i 12.00) w auli im. Kopernika na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego przy ulicy Bankowej 14 w Katowicach. Wstęp wolny.

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W BRATYSŁAWIE

Kardynał Zenon Grocholewski JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek weźmie udział w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu (Prefektowi Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego w Rzymie), która odbędzie się w czwartek 12 września w bratysławskim Uniwersytecie Komeńskiego. Zaproszenie do władz naszej uczelni wystosował jego Rektor - prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.

OSWAJANIE OBCOKRAJOWCÓW

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej W Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz drugi odbywa się intensywny adaptacyjny kurs języka polskiego dla studentów, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach wymiany studenckiej programu SOCRATES/ERASMUS. Kurs trwa od 2 do 27 września, a finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Kampus UŚ oddano do użytku w Chorzowie

Kampus Uniwersytetu Śląskiego, wybudowany kosztem prawie 4,5 mln zł, oddano do użytku w piątek w Chorzowie. Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej. Kampus powstał na terenie dawnych koszar wojskowych, w sąsiedztwie Szkoły Zarządzania UŚ. W zaadaptowanym budynku dawnej jednostki wojskowej, z racji kształtu zwanego "budynkiem H", jest m.in. Wydział Biologii UŚ, bank genów roślin, hotel na 20 miejsc i zaplecze sportowe.

Zmarł prof. zw. dr. hab. Stanisław Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 września 2002 roku zmarł w wieku 66 lat Prof. dr hab. Stanisław Dziadek. Geograf, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Katedry Geografii Ekonomicznej, kierownik Zakładu Gospodarki Przestrzennej, a przede wszystkim pełnoetatowy pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wybitny specjalista z zakresu geografii przemysłu i transportu.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

logo University Centres for English Teaching English Language Centre, działające przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zaprasza na zwykłe i intensywne kursy j. angielskiego (cały tydzień). (Poziom FCE i CAE - przygotowujemy do sesji grudniowej - spotkania w soboty). Zapisy i informacje w biurze we wrześniu. Dla doktorantów i pracowników UŚ - 50% zniżki. Więcej informacji na stronie Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

Akademiki - pytaj, nie błądź!

Wszystkich studentów nadsyłających maile z zapytaniami o przyznanie miejsca w akademikach uprzejmie zawiadamiamy, że informacji w tej sprawie należy zasięgać w dziekanatach macierzystych wydziałów, najlepiej po 15 września. Do Działu Spraw Studenckich prosimy natomiast kierować pytania w sprawie miejsc z tzw. puli rektorskiej, począwszy od przełomu września i października. Przypominamy, że kwestie akademików reguluje stosowne zarządzenie Rektora. Te i inne interesujące informacje można znaleźć na stronie Informacje dla studentów

NOMINACJA PROFESORSKA

Z wielką przyjemnością informujemy o fakcie nadania prof. UŚ dr. hab. Janowi Barcikowi (Kierownikowi Zakładu Własności Mechanicznych i Korozji Metali Wydziału Techniki UŚ) tytułu profesora nauk technicznych (z dniem 20 sierpnia). Serdecznie gratulujemy!

OSOBLIWOŚCI ŚWIATA FIZYKI

logo Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem kolejnej edycji Osobliwości Świata Fizyki - cyklu spotkań wykładowców uniwersyteckich z młodzieżą szkolną (od podstawówki do matury). W dniach 4-30 września odbywać się będą w siedzibie Instytutu Fizyki UŚ połączone z wykładami pokazy, obejmujące tematykę określoną tytułami: Materia po przejściach, Na akustycznej fali oraz Niezmiennie stałe. Zapowiada się prawdziwe edukacyjne widowisko...

LEPSZE KREDYTY

Jak podało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, miesięczna rata kredytu studenckiego w roku ak. 2002/2003 wyniesie 450 zł. Przypomnijmy, że poprzednio studenci mogli otrzymać co miesiąc, w zależności od rodzaju kredytu, 400 lub 330 zł. Tę i inne interesujące zdobywców wiedzy informacje znaleźć można na stronie: Informacje dla studentów

FINAŁ FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO

XV Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny należy uznać za zamknięty, niestety. W sobotę 31 sierpnia, ostatniego dnia wakacji, odbył się w chorzowskiej hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu podsumowujący tygodniowe spotkania z folklorem Koncert Finałowy. Tam po raz ostatni zobaczyć było można wszystkie zespoły zaproszone do udziału w XV MSFF, którym udało się dotrzeć do Polski (czyli z Niemiec, Sardynii, Portugalii, Ukrainy i gospodarzy: Studencki Zespół Pieśni i Tańca Katowice, działający przy Uniwersytecie Śląskim).

FUNDUSZ DLA STUDENTÓW

Młodych ludzi zainteresowanych pomocą materialną w czasie studiów - studentów śląskich uczelni wyższych - powinna żywotnie zainteresować oferta Śląskiego Funduszu Stypendialnego, powołanego do życia w styczniu ubiegłego roku z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, teraz Senatora RP i Przewodniczącego ŚFS - Adama Graczyńskiego.

WITAMY NOWE WŁADZE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Pierwszego września przystąpiły do wytężonej pracy nowe władze Uniwersytetu Śląskiego. Oficjalne przekazanie obowiązków nastąpiło w sobotę 31 sierpnia. W fotelu rektorskim zasiada dziś prof. dr hab. Janusz Janeczek. Stanowisko Prorektora ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ objął prof. Wiesław Banyś, funkcję Prorektora ds. Kształcenia - w którego zakres obowiązków weszły także sprawy studenckie - sprawuje prof. Wojciech Świątkiewicz, funkcję Prorektora ds. Ogólnych piastuje prof. Jerzy Zioło, a stanowisko Prorektora ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie objęła prof. Halina Rusek. Życzymy powodzenia!

ZMARŁ JERZY JURA

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Jerzego Jury - Członka Rady ds. Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, starszego wykładowcy w Filii UŚ w Cieszynie, gdzie sprawował także funkcję Kierownika Działu Informatyki, wcześniej związanego z Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ w Katowicach. Jerzy Jura zmarł 22 sierpnia w wieku 44 lat, uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.08 na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie Bobrku.

ZMARŁ PROF. DR HAB. STANISŁAW BUKOWY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25.08.2002 r. zmarł w wieku 82 lat prof. dr hab. Stanisław Bukowy - emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współzałożyciel i były Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi, wieloletni Kierownik Katedry Geologii Podstawowej.

FOLKLOR STUDENCKI

Już od soboty (24 sierpnia) i aż do soboty (31.08) przetacza się i przetaczać będzie ulicami Sosnowca, Katowic, Chorzowa, Będzina i Ogrodzieńca ożywcza burza XV Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Gośćmi Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Katowice" (inicjatora i Gospodarza Festiwalu) są w tym roku grupy z Niemiec, Portugalii, Sardynii i Ukrainy. Honorowy Patronat nad jubileuszową edycją tej roztańczonej i rozśpiewanej imprezy sprawują Prezydenci Sosnowca, Katowic i Chorzowa - miast, związanych z Festiwalem najdłużej. Więcej informacji (m. in. szczegółowy program koncertów, dokumentacja fotograficzna, ciekawostki, dźwięki...) na oficjalnych stronach internetowych Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego. Zapraszamy do zabawy, przede wszystkim w wymiarze rzeczywistym!

KWANTOWE UKŁADY ZŁOŻONE

Międzynarodowa Konferencja Fizyki Teoretycznej: Kwantowe Układy Złożone, organizowana przez Zakład Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się w dniach 3-7 września w Ustroniu. Będzie to 26-te z kolei spotkanie w cyklu konferencji organizowanych co roku przez zakłady fizyki teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego pod wspólną nazwą Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej.

KOMUNIKAT DZIAŁU APARATURY I ZAOPATRZENIA

Od 9 do 11 września 2002 r. odbędzie się szkolenie z zakresu Ustawy o Zamówieniach Publicznych, w którym uczestniczyć będą m.in. pracownicy Działu Aparatury i Zaopatrzenia (Sekcja Zakupów, Sekcja Usług oraz Sekcja Ewidencji i Rozliczeń). Dział Aparatury i Zaopatrzenia uprzejmie zatem prosi aby wszelkie zapotrzebowania, zlecenia i zapytania kierować w tym czasie do osoby pełniącej dyżur w Sekcji Ewidencji i Rozliczeń - pokój 420 DAiZ, numer telefonu wew. 1270.

JUBILEUSZOWI MISTRZOWIE JĘZYKA POLSKIEGO... Z ZAGRANICY

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej Jubileuszowy, V Sprawdzian z polskiego odbył się 15 sierpnia w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie, zorganizowany jak co roku przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. O tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego walczyło blisko 120. uczestników letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej, kolegium polsko-austriackiego, Polaków z Zaolzia, studentów z Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Cudzoziemców "Linguae Mundi" oraz cudzoziemców, którzy sierpień spędzają w Polsce, a o Sprawdzianie usłyszeli w telewizji, przeczytali w prasie lub w Internecie.

STYPENDIA WOJEWÓDZKIE

Urząd Marszałkowski ogłosił niedawno konkurs stypendialny dla wybitnych uczniów i studentów. Z uwagi na wysoce niedogodny termin składania wniosków (koniec sierpnia), władze Uniwersytetu wystosowały do organizatorów prośbę o jego przedłużenie. Ponieważ jednak nie wiadomo jaki będzie efekt tych działań, zwracamy się do wszystkich potencjalnie zainteresowanych, by jak najszybciej postarali się nawiązać kontakt z Urzędem i złożyć potrzebne dokumenty. Tę i więcej interesujących wiadomości znaleźć można na stronie: Informacje dla studentów

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.