facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Naukowcy z UŚ docenieni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

3 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prestiżowe wyróżnienia przyznawane są corocznie przedstawicielom świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Wśród laureatów znaleźli się naukowcy reprezentujący Uniwersytet Śląski.

Nagrodę za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego odebrał prof. dr hab. Marian Paluch, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI), kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej UŚ. Wraz z ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Polimerów, w zespole prof. E.W. Fischera w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pełnił też funkcję profesora wizytującego w Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, Uniwersytecie w Akron, Uniwersytecie Hebrajskim, Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie Tennessee.

Dr hab. Mariola JabłońskaWydziału Nauk o Ziemi UŚ, kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA), otrzymała nagrodę za osiągnięcia organizacyjne w 2018 roku. Koordynowany przez laureatkę projekt to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. ULKA to mobilne laboratorium zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2018 odebrało 69 przedstawicieli świata akademickiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat wyróżnienia oraz lista laureatów dostępne są na stronie: www.nauka.gov.pl.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.