facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 19 grudnia 2017 roku balon ULKA, czyli napowietrzne uniwersyteckie laboratorium wyposażone w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza, odbędzie kolejny lot badawczy. Jego celem są testy aparatury, sprawdzenie stężenia sadzy i ozonu, a także porównanie wyników badań z pomiarami wykonanymi w listopadzie.

ULKA (Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery) to wspólne przedsięwzięcie naukowców z trzech wydziałów Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Tworzy je mobilne laboratorium (zainstalowane w koszu balonu na ogrzane powietrze) oraz laboratoria stacjonarne wyposażone w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery (ABZA). Projekt służy badaniu jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń oraz kierunków ich przemieszczania się.

Balon wystartuje z placu przy Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie o godz. 14.00. W locie badawczym udział wezmą: doktorantka z Wydziału Nauk o Ziemi, dr hab. Mariola Jabłońska – kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery i prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras


O wydarzeniu napisali:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.