facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Dorota Gregorowicz laureatką konkursu SONATINA 2

Książki. Fot. Dmitrij Paskevic/ Unsplash

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu SONATINA adresowanego do naukowców rozpoczynających karierę badawczą. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 59 zgłoszeń, z których 14 otrzymało finansowanie o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Wśród laureatów znalazła się dr Dorota Gregorowicz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, która realizować będzie projekt pn. „Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1660–1669)”. Kwota finansowania wynosi ponad 655 tys. zł.

W konkursie SONATINA o finansowanie projektu badawczego starać się mogą naukowcy rozpoczynający karierę badawczą (do trzech lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora). W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym (trwający od 3 do 6 miesięcy). Do drugiej edycji konkursu zgłoszone zostały 154 wnioski, 45 z nich otrzyma finansowanie na łączną kwotę 30,5 mln zł.

Lista rankingowa konkursu SONATINA 2 dostępna jest na stronie: www.ncn.gov.pl.

Tablica informacyjna z danymi: Wyniki konkursu SONATINA 2: 154 złożone wnioski, 45 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 29% – współczynnik sukcesu, 30,5 mln zł przyznanego dofinansowania

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.