facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Gospodarczy 2017

Od 10 do 12 maja 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać będzie się dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) – najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Europie Centralnej. W spotkaniach poświęconych nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy udział weźmie kilka tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki.

W programie wydarzenia znajdzie się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych. Spotkania dotyczyć będą między innymi: różnych aspektów rewolucji cyfrowej w gospodarce i wpływów sytuacji geopolitycznej na bezpieczeństwo oraz na przyszłość europejskiej integracji. Poruszone zostaną również kwestie powiązań energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Nie zabraknie także tematyki związanej z innowacyjnością oraz komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych. Corocznie kongres gromadzi reprezentantów świata biznesu, polityki i nauki. Wśród uczestników są politycy unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich oraz menedżerowie największych firm z kraju i ze świata. 

W ramach kongresu 10 maja odbędzie się Forum Gospodarcze Polska-Indie, które poprzedzi podpisanie umowy z uniwersytetem w Kalkucie. Współpracę akademicką z University of Calcutta nawiążą jednocześnie dwie uczelnie z regionu: Uniwersytet Śląski oraz Politechnika Śląska. Podpisanie porozumień jest rezultatem misji wyjazdowej i udziału delegacji województwa śląskiego w Bengalskim Globalnym Szczycie Biznesowym, który odbył się w styczniu tego roku w Indiach. 

W dyskusjach panelowych dotyczących zmian w szkolnictwie wyższym oraz potencjału światowego i polskiego rynku gier udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. 

12 maja odbędzie panel pt. „Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości” dotyczący między innymi: reformy szkolnictwa i jakości kształcenia w kontekście wyzwań stojących przed kadrą pedagogiczną, roli szkół branżowych dla przyszłości rynku pracy oraz dualnego kształcenia. W dyskusji udział wezmą: Teresa Czerwińska – podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Dietl – doradca prezydenta RP, ekspert w obszarze gospodarka, Instytut Sobieskiego, mgr inż. arch. Arkadiusz Hołda – założyciel i kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, prof. zw. dr hab. Andrzej Koźmiński – rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Sławomir Smyczek – prorektor ds. edukacji i internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Moderatorem rozmowy będzie prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Natomiast w dyskusji na temat branży gamingowej i e-sportu w Polsce udział weźmie dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak.

W programie wydarzenia zaplanowano również sesje poświęcone między innymi globalnym relacjom europejskich i polskich firm (nowe fora gospodarczej współpracy międzynarodowej) czy ekspansywnym trendom w światowej gospodarce (cyfryzacja, Przemysł 4.0). Wśród poruszanych tematów znajdą się np.: „Inna Europa w innym świecie”, „Nowy kapitalizm – ale jaki?”, „Plan Junckera – ważne europejskie doświadczenie”, „Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca”, „Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja”, „Centralny Port Komunikacyjny. Nowy węzeł transportowy Europy”, „Nowy model inwestycji w energetyce”, „Innowacje i sektor badawczo-rozwojowy”, „Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo w Europie”, „Podatki przyszłości”, „Innowacje w medycynie – oblicza i skutki postępu technologicznego”, „Rynek pracownika w Polsce i w Europie”, „Smart City – miasto inteligentne i przyjazne”, „Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność”, „Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności”.

Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowali szereg wydarzeń towarzyszących: wernisaż wystawy prac Rafała Olbińskiego „Ze sztuką przez świat”, prezentacja finalistów konkursu Teraz Polska 2017, podsumowanie plebiscytu „Menedżer Roku 2016 województwa śląskiego” zorganizowanego przez „Dziennik Zachodni”, galę ogłoszenia wyników XI edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm „Dziennika Gazety Prawnej”, a także dedykowane młodej przedsiębiorczości i innowacjom European Start-up Days– wydarzenie współorganizowane przez AIP Śląsk.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Kongresu Gospodarczego dostępne są na stronie: http://www.eecpoland.eu/2017.


Powiązane treści:

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.