facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z University of Calcutta

Teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę naukowo-dydaktyczną z University of Calcutta (Indie). Uroczyste podpisanie umowy odbędzie się w środę 10 maja 2017 roku podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Porozumienie umożliwi prowadzenie wspólnych badań oraz programów studiów i współpromotorstwo, a także wyjazdy naukowe kadry akademickiej i studentów, udział w seminariach i sympozjach oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania uczelnią.

Współpracę akademicką z uniwersytetem w Kalkucie podejmą równolegle dwie szkoły wyższe z województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska. Dokumenty sygnować będą prorektorzy uczelni: prof. Ashutosh Ghosh (University of Calcutta), dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski (Uniwersytet Śląski) oraz prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska). Uczelnie planują rozwijać współpracę w zakresie edukacji i badań naukowych, a zawarte porozumienia pozwolą na realizację nowych, wspólnych przedsięwzięć.

Rozmowy na temat współpracy podjęte zostały w styczniu br. podczas Bengalskiego Globalnego Szczytu Biznesowego w Kalkucie, którego Polska była jednym z krajów partnerskich, a Województwo Śląskie uczestniczyło w wydarzeniu w charakterze gościa honorowego. Udział w misji wyjazdowej oraz w szczycie zorganizowanym przez władze indyjskiego stanu Bengal Zachodni był okazją do nawiązania zarówno relacji biznesowych, jak i naukowych.

Rezultatem spotkań z przedstawicielami tamtejszych uczelni jest zainicjowanie współpracy z uniwersytetem w Kalkucie, a także wizyta delegacji z Indii na Uniwersytecie Śląskim. Spotkanie z udziałem przedstawicieli University of Calcutta, Konsulatu Honorowego RP w Kalkucie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbędzie się w czwartek 11 maja. Wizyta będzie okazją do szczegółowego omówienia obszarów współpracy, jak również zaprezentowania potencjału uczelni oraz zwiedzenia kampusu w Katowicach. Goście odwiedzą między innymi Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.