facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polecamy

flagi różnych państw ułożone w kole

Laureaci II edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jego promocji za granicą.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.