facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Polecamy

Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etapu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Uroczystość odbędzie się 17 grudnia 2015 roku o godz. 10.00 w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Centrum Nauk Stosowanych jest kolejnym, ważnym etapem w tworzeniu bazy dydaktyczno-badawczej Śląska, która ma zapewnić wzrost wykształcenia mieszkańców regionu oraz zintegrować możliwości dydaktyczne i badawcze śląskich uczelni i jednostek partnerskich.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.