facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polecamy

zdjęcie: prof. Paul Lagarde

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Paulowi Lagarde’owi

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma wybitny uczony prof. Paul Lagarde. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbędzie się 13 września 2019 roku. Wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie został zatwierdzony przez Senat uczelni 25 czerwca 2019 roku (uchwała nr 396).

Prof. Paul Lagarde to jeden z najwybitniejszych współczesnych prawników zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym. Jest cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi tej dyscypliny, które na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci stanowiły źródło inspiracji dla przedstawicieli nauki i praktyki prawa na całym świecie, w tym także w Polsce.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.