facebook twitter instagram issuu linkedin google+ youtube ustv

Polecamy

Herb Uniwersytetu Śląskiego

XLIX inauguracja roku akademickiego

W poniedziałek 3 października 2016 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje czterdziesty dziewiąty rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych w auli im. Kazimierza Popiołka. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają społeczność akademicką do udziału w inauguracji.

Program uroczystości obejmuje: przemarsz orszaku z rektoratu na Wydział Nauk Społecznych, ceremonię przekazania insygniów rektorskich oraz towarzyszące jej wystąpienie okolicznościowe rektora składającego urząd prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Podczas uroczystości inaugurującej rok akademicki 2016/2017 nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego złożą ślubowanie akademickie i otrzymają indeksy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2016
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.