facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polecamy

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025

„Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025”, jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania uczelni, została przyjęta przez Senat UŚ we wtorek 24 września 2019 roku. Jej zapisy wyznaczają między innymi kierunek podejmowanych działań umożliwiających przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Osiągnięciu tego celu służyć ma umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

» Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019–2020 (pdf, 4,16 MB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.