facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Polecamy

Twoje marzenia – nasze propozycje. Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Uniwersytet Śląski to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, realizująca ideę uczenia się przez całe życie i dążąca do innowacyjnego, interdyscyplinarnego kształcenia ukierunkowanego na potrzeby studentów i wykorzystującego najnowsze technologie i sposoby nauczania. Rokrocznie uczelnia uatrakcyjnia swoją ofertę dydaktyczną, uruchamiając nowe kierunki i specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 obejmuje wszystkie rodzaje studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie), prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Z myślą o przyszłych studentach UŚ uruchomił nowy fanpage – Rekrutacja UŚ. Profil, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat rekrutacji oraz zadawać pytania, dostępny jest pod adresem: www.facebook.com/rekrutacjaUniwersytetSlaski.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.