facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polecamy

Tytuł seminarium oraz z prawej strony fragmenty dwóch zielonych liści

Seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”

W czwartek 11 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 6) rozpocznie się seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim” adresowane do przedstawicieli ośrodków naukowych i instytutów badawczych, środowiska akademickiego, przedstawicieli lokalnej administracji rządowej i samorządu, pracowników resortu statystyki oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Celem wydarzenia jest wymiana poglądów oraz doświadczeń na temat aktualnych problemów ochrony i kształtowania środowiska na terenie województwa śląskiego,

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.