facebook twitter instagram issuu google+ youtube ustv

Polecamy

II Śląski Kongres Oświaty

24 i 25 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego trwać będzie II Śląski Kongres Oświaty. Wydarzenie doczekało się kolejnej edycji po ubiegłorocznym sukcesie. II Śląski Kongres Oświaty jest wspólnym przedsięwzięciem wojewody śląskiego dr. Piotra Litwy, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera.

II Śląski Kongres Oświaty pod hasłem „Otwarta szkoła” jest dedykowany dyrektorom oraz wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycielom, pedagogom i psychologom. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość udziału w licznych panelach dyskusyjnych, debacie oksfordzkiej „Edukacja przez zachwyt”, seminariach poświęconych m.in. roli cyberprzestrzeni we współczesnej szkole, a także w warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

Otwarcie Kongresu będzie transmitowane online.

Na skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Strona internetowa bez barier
Copyright © 2001-2014
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.