facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polecamy

Znak graficzny Festiwalu Ekspresji

Ogólnopolski Festiwal Ekspresji

Organizowany od 15 lat Ogólnopolski Festiwal Ekspresji jest wydarzeniem o charakterze naukowo-artystycznym skupiającym przedstawicieli środowiska nauki, sztuki i kultury, a przede wszystkim edukatorów i wychowawców dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja, której hasłem jest „ Ekspresja, intersemiotyka, polisensoryczność”, odbywać będzie się od 24 do 26 kwietnia 2017 roku w Katowicach. Jej program koncentruje się na obcowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych ze sztuką.

Festiwalowi towarzyszyć będzie namysł naukowo-metodyczny – XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i edukacja. Edukacja przez sztukę” zorganizowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.