facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Polecamy

Logo Europejskiego Kongresu Gospodarczego

8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 17 do 19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będzie 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęcone sektorom MŚP. Współorganizatorem spotkania jest Uniwersytet Śląski. Cykl paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów umożliwi uczestnikom spotkań wymianę poglądów i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz poszerzanie horyzontów zawodowych.

Motywem przewodnim wszystkich kongresów jest hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Współpraca pomiędzy tymi trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi  innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.