facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Grafika: czarna wstążka

 

 

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Kazimierza Klimka

 

emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego,
wieloletniego Kierownika Katedry Rekonstrukcji
Środowiska Geograficznego,
geografa i geomorfologa,
niestrudzonego badacza zjawisk przyrodniczych,
autora licznych prac naukowych.

 

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony
i ceniony nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń geomorfologów,
Człowiek wielkiego serca i umysłu, prawy i szlachetny,
oddany ludziom i sprawom uniwersytetu,
cieszący się autorytetem i szacunkiem środowiska.

 

 

Cześć Jego Pamięci.

 

Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się z nimi w bólu i cierpieniu,

 

Rektor i Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

prof. dr. hab. Kazimierza Klimka

 

emerytowanego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego,
Kierownika Katedry Rekonstrukcji
Środowiska Geograficznego
w latach 1992–2004.

Geografa i geomorfologa,
wybitnego znawcy zagadnień z zakresu
geomorfologii fluwialnej,
glacjalnej i paleogeografii czwartorzędu.

W Zmarłym tracimy nauczyciela i wychowawcę
wielu pokoleń geomorfologów,
niestrudzonego badacza zjawisk przyrodniczych,
człowieka o dobrym sercu, wielkim umyśle
i niewyczerpanych pokładach humoru.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia
składają

 

Władze Dziekańskie,
koleżanki i koledzy z Katedry Rekonstrukcji
Środowiska Geograficznego
oraz cała społeczność akademicka
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 23 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w sali pożegnań Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.