facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodniczący Jacek Szymik-Kozaczko)

We wtorek 12 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów dla następującej grupy wyborczej – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni:

 • na wszystkich wydziałach w Katowicach (w tym na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu),
 • w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
 • w Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
 • w Szkole Języka i Kultury Polskiej,
 • w Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem,
 • w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych,
 • w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych,
 • w Szkole Zarządzania,
 • w Dziale Administracyjno-Gospodarczym kampusu chorzowskiego.

 

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w tej grupie wyborczej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.