facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Marta Kunicka)

W środę 13 stycznia 2016 r. o godz. 13.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów dla następującej grupy wyborczej – pracownicy biblioteczni Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego (biblioteki głównej oraz bibliotek specjalistycznych), Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, pozostali pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz pracownicy Wydawnictwa.

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w tej grupie wyborczej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.