facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Agata Kołodziejczyk)

W piątek 15 stycznia 2016 r. o godz. 10.30 w międzywydziałowej auli Wydziału Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów dla następującej grupy wyborczej – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na wszystkich wydziałach w Sosnowcu (bez Wydziału Filologicznego), w Centrum Kształcenia na Odległość oraz Osiedlu Akademickim w Sosnowcu.

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w tej grupie wyborczej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.