facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

We wtorek 5 lipca 2016 r. o godz. 13.00 w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbędzie się doroczne zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. W spotkaniu uczestniczyć będzie przewodniczący Rady, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie obrad zaplanowano między innymi przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2015.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.