facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego – eliminacje okręgowe

Budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

3 i 4 marca 2018 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego odbędą się zawody drugiego stopnia (eliminacje okręgowe) XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 49 uczniów z 30 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na wcześniejszym etapie.

Test pisemny składać będzie się z zadań o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej, część ustna obejmuje 5–7 minutową wypowiedź na wylosowany temat.

Ogłoszenie wyników odbędzie 4 marca o godz. 12.00. Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram olimpiady dostępne są na stronie: www.ir.uw.edu.pl/ojr

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.