facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIV Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

27 kwietnia 2019 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) gościć będzie uczestników XIV Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Organizatorem spotkania poświęconego tematyce „Oddziaływania norm konstytucyjnych na różne gałęzie prawa” jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” UŚ. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Celem zjazdu jest pogłębianie wiedzy na temat norm prawnych zawartych w konstytucji i innych ustawach, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy kołami naukowymi prawa konstytucyjnego działającymi w całej Polsce.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w serwisie facebook.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.