facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIII Katowicko-Krakowskie Seminarium pt. „Fizyka Fazy Skondensowanej”

21 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się XIII Katowicko-Krakowskie Seminarium pt. „Fizyka Fazy Skondensowanej”.  Jest to cykliczne spotkanie naukowców z Instytutów Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, które  jest okazją do integracji środowiska fizyków zajmujących się badaniami fizyki fazy skondensowanej, a także miejscem nawiązania kontaktów naukowych i opracowania planów wspólnych badań.

Program seminarium (dokument pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.