facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Zdjęcie: długopis w dłoni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W skład nowego organu weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny, czyli łącznie 141 reprezentantów środowiska akademickiego.

Członkiem RDN pierwszej kadencji został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). W głosowaniu prof. Artur Rejter otrzymał 149 głosów, jego kandydaturę zgłosiły dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Na liście członków znalazł się również prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka) zgłoszony przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kandydat otrzymał 231 głosów.

Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku. Nowy organ ma działać na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej oraz dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Lista kandydatów wybranych na członków RDN dostępna jest na stronie MNiSW: www.gov.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.