facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” pt. „Czas i język”

Instytut Fizyki UŚ

28 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się kolejne spotkanie Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. W programie wydarzenia zaplanowano wykład prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej z Wydziału Filologicznego pt. „Czas i język”.

Prelekcja poświęcona zostanie m.in. problemom związanym ze zmianami zachodzącymi we współczesnej polszczyźnie pod wpływem kultury masowej oraz konieczności walki o język dający możliwości uczestniczenia w kulturze i życiu społecznym.

Działalność Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” zainicjowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, uznając działalność oświatowo-kulturalną jako jedną z form realizacji celów Związku. Nazwa i idea nawiązują do tradycji Wszechnicy Górnośląskiej działającej z inicjatywy ogniw NSZZ „Solidarność” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów w latach osiemdziesiątych. Celem Nowej Wszechnicy Górnośląskiej jest pobudzanie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych i kulturalnych, popularyzowanie wiedzy z różnych dziedzin nauki, a tym samym sprzyjanie integracji środowisk naukowych i twórczych ze społeczeństwem oraz uświadamianie misji Uniwersytetu Śląskiego.

plakat promojący wykład prof. Krystyny Kleszczowej pt. "Czas i język" z fragmentem brązowego starodruku i datą oraz miejscem wydarzenia

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.