facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład prof. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Instytut Filologii Germańskiej organizuje wykład prof. zw. dr. hab. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”, który rozpocznie się 12 kwietnia 2018  r. o godz. 9.45 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala nr 1.22).

Zainteresowania naukowe prof. Franciszka Gruczy koncentrują się wokół zagadnień związanych z germanistyką, językoznawstwem ogólnym, onomastyką i metalingwistyką. Ponadto zajmuje się on również teorią i praktyką kształcenia nauczycieli języków obcych. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny glottodydaktyki, lingwistyki i translatoryki, a także serii podręczników do nauki języka niemieckiego „Dein Deutsch”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.