facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wykład gen. dr. Mieczysława Bieńka

12 stycznia 2016 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład otwarty gen. dr. Mieczysława Bieńka pt. „Rola NATO w zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Gen. dr Mieczysław Bieniek specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. W przeszłości pełnił funkcje zastępcy dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji w Norfolk, a także dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej oraz 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej. Był również dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii, dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku oraz doradcą Ministra Obrony Narodowej Afganistanu. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.