facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wydarzenie wieńczące projekt „ProspectUS”

Grafika z napisem Śląski badawczy

W poniedziałek 27 maja 2019 roku w sali kinowej Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach (ul. św. Pawła 3) odbyło się uroczyste spotkanie wieńczące projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Program wydarzenia, które otworzył JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, obejmował m.in. rozmowę na temat wyników przeprowadzonych badań w kontekście planowania przyszłości Uniwersytetu Śląskiego i przygotowywania wskaźników dla opracowania strategii rozwoju uczelni. 

Wystąpienie JM Rektora UŚ podczas spotkania

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali liderzy zespołów projektu ProspectUS analizujących sześć obszarów funkcjonowania śląskiej Alma Mater: kadrę, naukę, kształcenie, widzialność, infrastrukturę oraz współpracę z otoczeniem. O efektach wykonanych prac mówił również kierownik projektu, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Jednym z punktów programu wydarzenia był panel dyskusyjny z udziałem członków projektu
fot. Sekcja Prasowa UŚ

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich, dziekańskich i kanclerskich, a także pracownicy zaangażowani w realizację projektowych zadań. W części artystycznej zaplanowano prezentację dzieła pt. „ProspectUS. Alegorie” dr. hab. Krzysztofa Marka Bąka, prodziekana Wydziału Artystycznego UŚ, który specjalnie na tę okazję przygotował grafiki symbolizujące sześć przeanalizowanych w projekcie obszarów.

Organizatorem wydarzenia był zespół ds. komunikacji projektu ProspectUS, kierowany przez prof. dr hab. Barbarę Kożusznik, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kadr.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.