facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta delegacji z Brazylii

Zdjęcie: kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W piątek 17 maja 2019 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli brazylijskiego regionu Minas Gerais. Delegacja, której przewodził Juliano Pinto – podsekretarz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, przebywała w Polsce na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkania oraz rozmowy dotyczyły współpracy międzyregionalnej i realizacji programu „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC). Planowane działania mają przyczynić się do zwiększenia innowacyjności, konkurencyjności oraz stworzenia nowych możliwości rozwoju gospodarczego obydwu regionów.

Pobyt stanowił okazję m.in. do omówienia przyszłych wspólnych inicjatyw projektowych i inwestycji, nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami, a także współpracy między jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego z delegatami oraz reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Wizyta była okazją do zaprezentowania działalności oraz przedsięwzięć realizowanych przez uczelnię, a także potencjału spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego – SPIN-US.

Uczestnicy spotkania w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej

Uczestnicy spotkania. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

Aktualizacja: 17.05.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.