facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Światowy Kongres Polonistów

Logo VI Światowego Kongresu Polonistów

Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach odbywać się będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegać będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki.

Weźmie w nim udział 360 osób – wybitnych polonistów, tłumaczy, osób żywo zainteresowanych losami i przyszłością języka polskiego reprezentujących wszystkie najważniejsze krajowe ośrodki akademickie oraz uniwersytety zagraniczne (Moskwa, Seul, Pekin, Paryż, Rzym, Sapporo, Tokio, Vancouver, Chicago, Oxford, Duszanbe, Baku, Lwów, Mińsk, Grodno, Kurytyba, Brasilia, Toronto, Edmonton, Lille, Lublana, Zagrzeb i inne).

Inauguracja VI Światowego Kongresu Polonistów odbędzie się 22 czerwca o godz. 13.00 w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Wezmą w niej udział m.in. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Jan Dziedziczak – sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej.

VI Światowy Kongres Polonistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali świata  promujące Polskę, kulturę polską, język polski. W czasie Kongresu odbędzie się m.in. kilka spotkań panelowych i eksperckich z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów Instytutów Polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie.

Wśród proponowanych do poruszenia na Kongresie zagadnień znajdują się:

  • kierunki badań polonistycznych (dokonania naukowe polonistów krajowych i zagranicznych; polonistyka po zwrocie metodologicznym – stan obecny i nowe tendencje w badaniach; polonistyka a inne dyscypliny badawcze; filologia polska – polonistyka – studia polskie);
  • badania polonistyczne wobec wyzwań początku XXI wieku (język, literatura i kultura polska w kontekstach przemian światowych; język, literatura i kultura polska a nowe media; współczesna literatura krajowa i literatura migracyjna; nowe spojrzenia na literaturę – wizje i rewizje; język polski w kraju, przemiany w języku współczesnym; język polski w kontekstach innojęzykowych i innokulturowych; zagadnienia tożsamości, stereotypów, językowego obrazu świata);
  • zagadnienia integracji (transdyscyplinarny charakter polonistyki; polonistyka wśród nauk humanistycznych; polonistyka krajowa i zagraniczna – razem czy osobno; polonistyka uniwersalna i polonistyki lokalne);
  • edukacja polonistyczna (polonistyczna edukacja szkolna i akademicka wobec wyzwań współczesności; dydaktyka polonistyczna i nowe media; nauczanie na odległość; nauczanie polonistyczne cudzoziemców; nauczanie polonijne);
  • problemy instytucjonalne polonistyki (instytucjonalne ramy integracji polonistyki; międzynarodowa wymiana i współpraca polonistów i polonistyk; polonistyczna polityka naukowa i dydaktyczna).

 

Obradom towarzyszyć będą następujące wydarzenia: inaugurację uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą profesor Marii Delaperriere z INALCO w Paryżu, Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, która została objęta honorowym patronatem Instytutu Książki oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna, Kilar.

Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne instytuty i katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kongres współorganizują Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.

Plakat promujący VI Światowy Kongres Polonistów


„nadzor-pedagogiczny.pl” - „VI Światowy Kongres Polonistów” (16.06.2016).

„naukawpolsce.pap.pl” - „Rozpoczął się VI Światowy Kongres Polonistów” (23.06.2016).

„wyborcza.pl” - „Uczyć polskiego jak języka obcego. W Katowicach mówią o tym poloniści” (22.06.2016).

„dziennikzachodni.pl” - „VI Światowy Kongres Polonistów w Katowicach. Promują Polskę, język i kulturę” (23.06.2016).

„dzieje.pl” - „W Katowicach rozpoczął się VI Światowy Kongres Polonistów” (22.06.2016).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.