facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”

Logo Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Od 26 do 28 maja 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Arthropod”. Coroczne wydarzenie kierowane jest do młodych naukowców, którzy zajmują się biologią stawonogów (m.in.: embriologią, histologią, biochemią, biologią molekularną, genetyką, bioinformatyką, filogenetyką, fizjologią, ekotoksykologią, ekologią, zoologią, jak również hydrobiologią) i prowadzą badania w zakresie biotechnologii i nauk pokrewnych.

Cykl spotkań  organizowanych od 2012 roku ma umożliwić nawiązywanie kontaktów oraz rozwój współpracy między ośrodkami naukowymi zajmującymi się szeroko rozumianą tematyką stawonogów. Konferencja stanowi okazję do prezentacji osiągnięć i postępów doktorantów, a także  dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz tworzenia przyszłych grup badawczych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget oraz prezydent Katowic dr Marcin Krupa.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać do 30 kwietnia drogą elektroniczną na adres e-mail: arthropod@us.edu.pl. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.arthropod.new.us.edu.pl.

Plakat konferencji z zapisanym tytułem na białym tle

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.