facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji

W poniedziałek 6 lipca 2015 r. odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów absolwentom I edycji Akademii Dyplomacji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W gali udział weźmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Akademia Dyplomacji to inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana do polityków, urzędników, a także studentów zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną. Akademia funkcjonuje w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego, a jej działalnością kieruje dr Renata Jankowska.

Grono wykładowców stanowią przedstawiciele między innymi takich instytucji, jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Regionalne Centrum Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Projekt Akademii Dyplomacji patronatem objęła Ambasada Francji w Polsce. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.