facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Uniwersytet Najlepszych” – nowa inicjatywa edukacyjna

Grafika: "Uniwersytet Najlepszych"

Do 8 lipca 2018 roku trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowa inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Przedsięwzięcie skierowane jest do najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkających na terenie Katowic, którzy swoimi zainteresowaniami naukowymi wykraczają poza podstawę programową. Projekt ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w Katowicach. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie śląskim, mające na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Główną metodę pracy w „Uniwersytecie Najlepszych” stanowić będzie edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Opiekun będzie pomagać w znalezieniu optymalnej ścieżki rozwoju naukowego i dostosowaniu jej do zainteresowań ucznia, a także w odkrywaniu i rozwijaniu talentów ucznia.

Projekt realizowany będzie w dwóch edycjach – od października 2018 roku do czerwca 2020 roku. Obie edycje zakończą się konferencją podsumowującą efekty współpracy. 

Więcej informacji na stronie projektu:

 

Plakat reklamujący projekt

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.