facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tydzień Języka Ojczystego 2018

dziewczyna patrząca w otwartą książkę, stojaca na tle regału z książkami

Od 19 do 23 lutego 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie Tydzień Języka Ojczystego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia, którego organizatorami są, CINiBA, katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydział Filologiczny UŚ oraz Stowarzyszeniem „Via Linguae”, będą związki frazeologiczne.

Przedsięwzięcie jest adresowane zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i wszystkich miłośników polszczyzny. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty poświęcone m.in. frazeologii gwarowej, biblizmom i mitologizmom w polszczyźnie, skrzydlatym słowom kultury konsumpcji, błędom frazeologicznym, związkom frazeologii i poezji czy muzycznym frazeologizmom, a także grę edukacyjną dla uczniów pt. „Na tropie języka i nowoczesnych bibliotecznych technologii”

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.