facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Telefonogram dotyczący 27 maja 2016 roku

Zdjęcie: wieczne pióro i dokument

TELEFONOGRAM

Dotyczy: pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uprzejmie informuję, że ustalam dzień 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy. Dzień ten należy odpracować w obowiązującym daną grupę pracowniczą okresie rozliczeniowym, tj. zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu pracy.

Ponadto, uprzejmie proszę Szanownych Państwa Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych o złożenie informacji o odpracowaniu tego dnia przez podległych im pracowników w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych.

 

Z wyrazami szacunku 
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Telefonogram (dokument PDF) 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.