facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia dla wolontariuszy Punktów Pomocy Ofiarom Przestępstw

Logo Wolontariatu

Ponad 80 wolontariuszy weźmie udział w szkoleniach z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i prawnej. Warsztaty, które są elementem przygotowującym do udziału w projekcie „Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw”, odbywać będą się 21 i 22 lutego 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Poprowadzą je dr Izabela Rajska-Kulik z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy Wydziału Prewencji i członkowie zespołu psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po ukończeniu szkolenia wolontariusze zostaną skierowani do ośrodków pomocowych na terenie województwa śląskiego.

Projekt realizowany od 2005 roku jest wspólnym przedsięwzięciem Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biura Karier UŚ: bk.us.edu.pl

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.