facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sympozjum pt. „Polsko-czeskich relacji filozoficznych”

zgromadzeni w auli słuchacze

27 września 2017 roku o godzinie 14.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ rozpocznie się sympozjum pt. „Polsko-czeskich relacji filozoficznych”. Wśród prelegentów znajdą się:

  • prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras: „Bernard Bolzano – czeski Leibniz”,
  • ks. prof. PhDr Pavol Dancak, Ph.D.: „Elementy filozofii wychowania Radima Palouša”,
  • dr hab. Jan Kajfosz: „Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata",
  • dr hab. Marek Rembierz: „Filozofia czeska w badaniach historyczno-filoficznych Czesława Głombika”.


W programie wydarzenia zaplanowano również panel z udziałem prelegentów, którego moderatorem będzie dr hab. Marek Rembierz.

Sympozjum jest częścią projektu pt. „Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.