facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. Gustavo Piga z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie

Wydział Prawa i Administracji UŚ

17 października 2017 roku o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (aula nr 1) rozpocznie się spotkanie z prof. Gustavo Piga z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, specjalistą w zakresie zamówień publicznych i pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Tor Vergata ds. współpracy międzynarodowej.

W programie wydarzenia zaplanowano wykład i dyskusję, które prowadzone będą w języku włoskim. Spotkanie będzie też okazją do zaprezentowania możliwości oraz warunków studiowania polskich studentów na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie.

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 502 393 160 lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: kaniappp@gmail.com.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.