facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z dr Agnieszką Sawicz

CINiBA

6 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej (poziom 0) w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się spotkanie pt. „Kresy... a to Polska właśnie”, którego gościem będzie dr Agnieszka Sawicz – pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarka „Kuriera Galicyjskiego”, znawczyni problemów Polaków we Lwowie i na Ukrainie, autorka książki pt. „Konsulat bez precedensu ...”.

W dyskusji dotyczącej problemów Polaków we Lwowie i na Ukrainie wezmą ponadto udział: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego i Antoni Wilgusiewicz – prezes Katowickiego Klubu Miłośników Historii i Kultury Lwowa.

Organizatorami wydarzenia są Katowicki Klub Miłośników Historii i Kultury Lwowa oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

plakat promujący spotkanie z dr Agnieszką Sawicz zawierający najważniejsze dane dot. wydarzenia, okładkę książki pt. „Konsulat bez precedensu ...” oraz nazwiska osób biorących w dyskusji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.