facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego po raz pierwszy będzie gospodarzem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (KSN) reprezentującej środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. Zebranie odbędzie się 15 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Tematem obrad będą zadania związków zawodowych w rzeczywistości tworzonej obecną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz, dziekan Wydziału Filologicznego UŚ.

KSN jest członkiem założycielem światowej organizacji nauczycielskiej Education International, która została ustanowiona w wyniku decyzji International Teachers Unions oraz World Confederation of Organizations of the Teaching Profession. Spotkania Rady KSN odbywają się kolejno w różnych ośrodkach akademickich, co pozwala na bliższe poznanie sytuacji i problemów w poszczególnych regionach, a także służy integracji środowiska. Członkowie rady są przedstawicielami wszystkich uczelni publicznych zrzeszonych w KSN. Funkcję przewodniczącego pełni dr Dominik Szczukocki z Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprzewodniczącym KSN jest Krzysztof Pszczółka – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.