facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim

Studenci i absolwenci Uniwersytetu Śląskiego

W środę 28 września 2016 r. o godz. 10.00 w auli nr 3 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się spotkanie poświęcone priorytetom w kształceniu na Uniwersytecie Śląskim. Dla grona pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za organizację dydaktyki, spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat najważniejszych celów i wyzwań dotyczących kształcenia, zarówno w perspektywie nowego roku akademickiego, jak i obecnej kadencji 2016–2020.

W spotkaniu uczestniczyć będą: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, a także przewodniczący uczelnianych komisji i zespołów zajmujących się kształceniem oraz pełnomocnicy rektora odpowiedzialni na sprawy dydaktyczne.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są pracownicy uczelni zaangażowani w prace związane z organizacją dydaktyki, w szczególności dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów i ich zastępcy ds. dydaktycznych, pełnomocnicy ds. jakości kształcenia, kierownicy studiów oraz koordynatorzy programów kształcenia. Dla osób rozpoczynających pełnienie funkcji organizacyjnych związanych z dydaktyką spotkanie będzie również okazją do nawiązania kontaktów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o potwierdzenie obecności do 26 września 2016 r. drogą elektroniczną – adres e-mail: przemyslaw.grzonka@us.edu.pl.  

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.