facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium pt. „Perspektywy dynamicznego rozwoju województwa śląskiego. Dziś i jutro”

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

20 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice) odbędzie się seminarium pt. „Perspektywy dynamicznego rozwoju województwa śląskiego. Dziś i jutro” dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Rozmowy oraz dyskusja będzie dotyczyć propozycji Komisji Europejskiej opracowanych dla Polityki Spójności w okresie 2021-2027, najważniejszego instrumentu wsparcia rozwoju kraju i województwa za pomocą środków unijnych.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich beneficjentów funduszy europejskich, przedsiębiorstw, uczelni, organizacji pozarządowych, władz regionalnych i lokalnych oraz wszystkich osób działających na rzecz rozwoju województwa śląskiego. Gościem specjalnym będzie przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski.

Seminarium będzie tłumaczone symultanicznie. Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić do 16 listopada, pisząc na adres e-mail: rejestracja@prosilesia.pl.

Szczegółowe informacje: Ewelina Wójcik, specjalistka ds. UE Biura Regionalnego „Pro Silesia” w Brukseli (tel. +32 486 32 85 30, ewojcik@prosilesia.pl).

Program (pdf, 100 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.