facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

Dziewczyna i chłopak stojący z książkami

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz BHP, które prowadzone są przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia, których celem jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi.

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematami zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, wentylacja, organizacja stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego: www.sz.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.