facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Prof. Jerzy Sperka członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

prof. Jerzy Sperka

Minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin powołał prof. dr. hab. Jerzego Sperkę na członka zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prof. Jerzy Sperka jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, od 2012 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii. W pracach Rady NPRH będzie uczestniczyć przez najbliższe dwa lata.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest organem doradczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do jej zadań należy między innymi opracowanie propozycji szczegółowych obszarów konkursowych w ramach NPRH oraz trybu przeprowadzenia konkursów, określenie kryteriów oceny wniosków, a także monitorowanie efektów realizacji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego dostępne jest na stronie: www.nauka.gov.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.