facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki we Wrocławiu

Długopis w dłoni

Od 18 do 20 maja 2017 roku we Wrocławiu odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki, w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Głównym tematem obrad będą założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz omówienie stanowiska w sprawie projektu Ustawy 2.0. Kwestię tę zreferuje prof. dr hab. Marek Górski, prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego.

W spotkaniu udział wezmą również prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którzy omówią aktualne kwestie związane z projektami i programami realizowanymi w obu agencjach wykonawczych.

Gospodarzem trzeciego posiedzenia w szóstej kadencji będzie Uniwersytetu Wrocławki. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.