facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

2 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W porządku obrad znalazło się m.in.: przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu, które miało miejsce 19 stycznia 2010 r., zatwierdzenie porozumienia o współpracy między Międzyuczelnianym Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą Quebecką Uniwersytetu Laval w Kanadzie oraz omówienie spraw kadrowych i bieżących.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.