facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

29 października 2013 r. godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas obrad omówione zostaną m.in. zagadnienia: trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołania nauczyciela akademickiego od oceny komisji oceniającej, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2013, zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego i Wydziału Nauk Społecznych, a także sprawy kadrowe i bieżące.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.