facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W porządku obrad znajdują się m.in. uchwały: w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach profesorowi Christianowi von Barowi, przyjęcia sprawozdania JM Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2011, nieruchomości oraz zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 oraz sprawy kadrowe.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.