facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

24 marca 2014 r. o godzinie 9.00 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (ul. Bogucicka 5, sala nr 2/19) odbędzie się Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich. Głównym tematem spotkania będzie rola szkół wyższych w rozwoju regionu, w tym:

  • nowa perspektywa finansowania UE: programy operacyjne (PO WER, PO IR), RPO i inteligentne specjalizacje, Horyzont 2020;
  • rola szkół wyższych w budowie kreatywnego Śląska (omówienie koncepcji „Creative and Smart City” na przykładzie Katowic;
  • realizacja koncepcji Śląskiego Parku Nauki;
  • współdziałanie sektorów publicznego i prywatnego;
  • powołanie Akademickiej Koalicji na Rzecz Walki z RSM pod hasłem „Granat na Raka”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.