facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Prezydium KRASP w Krakowie

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W czwartek 3 marca 2016 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiedzenie, w którym udział wziął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin, poświęcone było omówieniu spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Obradom przewodniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Na zdjęciu: JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, wicepremier dr Jarosław Gowin oraz JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Michał ŚliwaFot. Łukasz Lic

Program obejmował między innymi omówienie: inicjatyw środowiskowych związanych z odbiurokratyzowaniem nauki i szkolnictwa wyższego, propozycji zmian systemu kształcenia nauczycieli w Polsce, a także uproszczenia procedur akredytacji PKA. Poruszone zostały również tematy dotyczące zintegrowanego systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on, działań promujących uzyskiwanie przez uczelnie wyróżnienia „HR Excellence in Research”, aktualnych projektów Fundacji Rektorów Polskich, a także udziału polskich zespołów w konkursach programu Horyzontu 2020. Obrady były również okazją do omówienia wniosków z raportu rzecznika praw absolwenta na temat Akademickich Biur Karier oraz spraw międzynarodowych. W posiedzeniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.

Zdjęcie ogólne uczestników posiedzenia Prezydium KRASPFot. Łukasz Lic

 

Wspólne zdjęcie uczestników posiedzeniaFot. Łukasz Lic

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.