facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 15 marca 2016 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów. Podczas posiedzenia Kolegium może zdecydować o połączeniu posiedzenia prezentacyjnego z posiedzeniem wyborczym (w myśl § 108 ust. 3 Statutu UŚ oraz § 4 ust. 3 Regulaminu wyborczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dotyczącego wyboru organów na kadencję 2016–2020).

Zarządzenie nr 1/2016 przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 8 marca 2016 roku (skan dokumentu pdf, 58 KB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.