facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Warszawie

Logo KRUP

21 i 22 maja 2017 roku w Warszawie odbędzie się plenarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, KRUP opracowuje i przedstawia opinie oraz stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty. Głównym przedmiotem najbliższego posiedzenia będzie dyskusja nad dokumentem przygotowanym przez zespół KRUP do spraw zaopiniowania projektów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Obrady poprowadzi przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. zw. dr hab. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.