facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Krakowie

Logo KRUP

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk weźmie udział w pierwszym w kadencji 2016–2020 plenarnym posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Spotkanie będzie się odbywać od 27 do 29 października 2016 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Obrady otworzy przewodniczący KRUP, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. W programie posiedzenia przewidziano wystąpienia przedstawicieli Uniwersyteckich Komisji: Nauki, Finansowej, Akredytacyjnej oraz Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji. Zatwierdzone zostanie również powstanie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.